Tantestületünk

   Tóth Sándorné
intézményvezető, magyar nyelv és irodalom és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,
német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, 
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, közoktatási vezető szakvizsga
 
   Dr. Fekete Zoltánné
intézményvezető-helyettes, általános iskolai tanító
 
  Horváthné Szabó Bernadett
intézményvezető-helyettes, tankerület-igazgatási és köznevelési vezetői szakvizsga, közigazgatási szakvizsga,  német szakos nyelvtanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
 
  Boa László
matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, címzetes igazgató
 
  Csernoviczné Gombócz Mária
német szakos nyelvtanár, óvónő
 
  Drávecz Gyula
általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
 
 Durgó Anna Szeréna
általános iskolai tanító, rajz szakos tanár
 
  Fentősné Balla Gabriella
általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal
 
  Ferenczi Andrea
általános iskolai tanító, technika szakos tanár, óvónő
 
  Gódorné Nagy Marianna
középiskolai testnevelő tanár
 
  Horváth Bálint
német nyelv és irodalom szakos tanár, testnevelő tanár
 
Kovács Anna Eszter
okleveles középiskolai angol nyelv és kultúra tanára, okleveles középiskolai magyartanár
  Kovács Ferencné
általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
 
  Gombos Beáta
általános iskolai tanító, népi játszóház vezető
 
  Papp Renáta
általános iskolai tanító magyar szakkollégiummal, szakvizsgázott drámapedagógus
 
  Kovácsné Vidóczi Rita
német szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
orosz szakos tanár, pedagógus szakvizsga: fejlesztési szakirány
 
  Kósáné Robb Olga
számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító rajz speciális kollégiummal,
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga, 

közoktatási szakértő: pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés, pedagógiai értékelés

 

  László Eszter
angol szakos nyelvtanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 
  Lukácsné Sófalvi Csilla
biológia szakos tanár, technika szakos tanár
 
  Miklós Tiborné
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, könyvtáros, 
pedagógus szakvizsga: fejlesztési szakirány,
közoktatási szakértő: pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés
 
  Rákos Istvánné
általános iskolai tanító, kémia szakos tanár
 
 Rákos Szilvia
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító,
néptáncpedagógiai szakirányú képesítés, 
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 Suszter Rita
történelem szakos tanár, orosz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, tananyagfejlesztő, 
középiskolai informatika tanár
 
  Szabó István László
általános iskolai tanító informatika műveltségi képzéssel
 
  Szabóné Imre Anikó Mária
általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
 
  Szalár-Tóth Szabina
matematika szakos tanár, fizika szakos tanár, okleveles középiskolai kémiatanár
 
  Szép Nikolett
magyartanár - tantervfejlesztő tanár
 
 Takács Tibor Lászlóné
általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel
 
Tüskéné Kozma Edit
földrajz szakos tanár, matematika szakos tanár,
művelődésszervező- kulturális menedzser szakiránnyal
  Véghné Pető Erika
általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, biológia szakos tanár
 
  Völgyiné Császár Ildikó
általános iskolai tanító
 
  Vadalma Ferencné
általános iskolai tanító testnevelés speciális kollégiummal,
pedagógus szakvizsga: fejlesztési szakirány
 
  Weinhoffer Tibor
földrajz szakos tanár, testnevelés szakos tanár, mentortanár
 
  Weinhofferné Tóth Ágota
mesterfokozatú okleveles angoltanár és pedagógiatanár, tanító, nemzetiségi (német) tanító,
angol műveltségterület, közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga
 

Zakóné Magyar Fruzsina

általános iskolai tanító testnevelés műveltségi területtel
sportedző - aerobic és kézilabda szakirányon
 

Óraadók

 Kulcsár-Takács Katalin          ének-zenetanár, karvezető
 Boros Mónika                         pszichológus

Nevelő- és oktató munkát közvetlenül segítők:

Dancsné Horváth Andrea
pedagógiai asszisztens
 pedagógiai - és családsegítő munkatárs
Devecz Tamás  
rendszergazda
 informatikai rendszergazda
Föőr Jolán
gimnáziumi érettségi, gyors-és gépíró
 iskolatitkár   
Hegedüsné Garai Mónika
gimnáziumi érettségi
 iskolatitkár   
Kálmán Melinda
gimnáziumi érettségi
 iskolatitkár
 

Kisegítő és műszaki dolgozók

Cseke József   portás, karbantartó
Pintér József  karbantartó
Barabás Norbertné  takarító
Dezső István Lászlóné  takatító
Joósné Frei Tímea   takarító
Kaszásné Láda Szilvia Etelka    takarító
Makaró Zsoltné  takarító
Takács Lászlóné         takarító
Varga Józsefné  takarító